Föremål

Grundriss der Keramik in Bezug auf das Kunstgewerbe, Marken und Monogramme auf Fayence, Porzellan, Steinzeug und sonstigen keramischen Erzeugnissen

Grundriss der Keramik in Bezug auf das Kunstgewerbe Eine historische Darstellung ihres Enrwickelungsganges in Europa, dem Orient und Ost-Asien von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Ein zuverlässiger Führer für Kunstfreunde, Sammler, Fabrikanten, Modekkeure und Gewerbeschulen, wie auch als Ergänzung zur Kunstgeschichte. Mit 460 Illustrationen [i träsnitt] und 2645 Marken und Monogrammen. XXVII, 1021 s. [46] pl. Marken und Monogramme auf Fayence, Porzellan, Steinzeug und sonstigen keramischen Erzeugnissen. Zusammengestellt von Friedrich Jaennicke. XV, [1], 96 s. 1 vol. 4:0. Band av vitt linnelärft. Originalpärm.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1878

1879; 1878

Tillverkningsplats
Tillverkare Jaennicke, Friedrich (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.g.d.21._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Jaennicke, Friedrich.
Text
Grundriss der Keramik in Bezug auf das Kunstgewerbe. Eine historische Darstellung ihres Entwickelungsganges in Europa, dem Orient und Ost-Asien von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Ein zuverlässiger Führer für Kunstfreunde, Sammler, Fabrikanten, Modelleure und Gewerbeschulen, wie auch als Ergänzung zur Kunstgeschichte. Mit 460 Illustrationen [i träsnitt] und 2645 Marken und Monogrammen. Stuttgart, Verlag von Paul Neff 1879. Stuttgart, Druck von Gebrüder Kröner. XXVII, 1021 s. [46] pl. Marken und Monogramme auf Fayence, Porzellan, Steinzeug und sonstigen keramischen Erzeugnissen. Zusammengestellt von Friedrich Jaennicke. Stuttgart, Verlag von Paul Neff. 1878. Stuttgart, Artistische Anstalt von Emil Hochdanz. XV, [1], 96 s. 1 vol. 4:0. Band (helt tyg-). Originalpärm. Af hvitt linnelärft. Dekor i guld och svart tryck. Å frampärmen en ram i svart: ytterst två linjer, i midten en rand och innerst en linje med ett rätvinkligt urtag i hörnen med en åttabladig rosett. I midtfältet en guldmedaljong inom en svart ram med en palmett upptill och nedtill och två motställda stiliserade blad på sidorna. I medaljongen en bröstbild af en man i profil åt höger, Vul-canus, på hufvudet en mössa, nedhängande baktill. Till vänster ett grekiskt hällkärl »oinochoé», till höger en skål på fot och med ett handtag samt under profilbilden ett ömhufvud. Å bakpärmen samma ram som å frampärmen. Ryggen uppdelad i tre fält genom tvärband af två guldlinjer. Andra fältet titelfält med ett stående rektangulärt fält och ett liggande dylikt. Det stående (och största) fältet med en guldram af njur-formiga ornament och en svart åttabladig rosett i hörnen samt två linjeramar i guld och svart med ett rätvinkligt urtag i hörnen kring en apulisk praktamfora (se fig. 82, s. 170) och