Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från vice Häradshöfdingen o. Fru Lagercrantz.

Ett visitkort från vice Häradshöfdingen Elias Lagercrantz och fru Lagercrantz, daterat 1914, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914
Tidigare ägare Lagercrantz, Elias
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.501._HWY