Föremål

En samling svenska porträtt utställda av Georg v. Rosen, Gustaf Cederström, Oscar Björk, Wilhelm Smith, Bernhard Österman, Emil Österman, Olle Hjortzberg, Emerik Stenberg

[Illustrationer i djuptryck.] 1922, 8--31 mars. Denna katalog är utgiven av Aktiebolaget Nordiska Bokhandeln, Stockholm i Mars 1922. Tryckt i 500 exemplar hos Nordisk Rotogravyr, Stockholm. Omslag, 18 s. 63 pl. 1 vol. 8:0. Band (halvt skinn-)

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1922
Tillverkningsplats
Tillverkare Nordiska Bokhandeln (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.h.c.22._HWY