Foto: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vinfat

VINFAT (tomfat, Bordeaux-barr) Av ek. Bukigt, med bottnarna insatta i stavarna medelst en i stavarna inskuren s. k. krösning; på vardera bottnen en tvärgående bred regel, fäst vid vardera änden med fyra fyrsidiga pinnar. Band dels av järn, dels av trä, de förstnämnda åtta stycken, varje hopsatt med två nitar, de sistnämnda tio stycken, av hassel, hopsatta medelst en lindning av rottingskenor (träbanden till skydd, då fatet rullas). På fatets ena botten i svart: "Stockholm JDGC", därunder till vänster: "N:o", till höger: "1020", på regeln till höger: "42 K"; nedanför regeln: "268K" jämte ett stort gult lacksigill med en druvklase inom en pärlrand, till vänster om dessa två igenkorkade kranhål; på buken ett sprund, fyllt med en träpropp, bredvid sprundet rest av ett stort rött lacksigill. På motsatta bottnen den svarta skriften utplånad. Höjd: 94 cm.; Omkrets: 217 cm. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl den 5 November 1929, hos Aktiebolaget J. D. Grönstedt & Co., Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Vinfat
Kategori
  • Övriga köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Ek
Storlek
  • Höjd 94 cm
  • Omkrets 217 cm
Datering 1929
Tidigare ägare Grönstedt, J D
Föremålsnummer III:VII:B.a.01._HWY