Föremål

Keramisk handbok

[Illustrationer i autotypi, fototypi och trefätgstryck. Omslagsteckning av Yngve Berg.] Del 1, 2: häft. 1, 2. Keramisk handbok av Emil Hannover tryckes i sjuhundrafemtio numrerade exemplar av vilka detta är N:r 499. 1: Fajans-Majolika-Stengods. Med ett inledande kapitel om antikens terrakotta. Översättningen från författarens manuskript har ombesörjts av Hedvig Lidforss Strömgren. Omslag, [4], VI, [2], 574 s. 2:1. Kina-Korea-Japan.Översättning från författarens manuskript har ombesörjts av Karin Jensen, f. Lidforss. Omslag, IX, 286 s. 2:2. Europeiskt porslin. Översättning från danskan av Karin Jensen, f. Lindforss. Omslag, flygblad, [6], 587 s. Band (halvfranskt)

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1919 – 1924

1919-1924

Tillverkningsplats
Tillverkare Hannover, Emil (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.g.d.15._HWY