Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Hauptpastor Emil Ohly.

Nio visitkort från Hauptpastor Emil Ohly. Första kortet är utan datum. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet daterat 1920. Fjärde kortet daterat 1920. Femte kortet daterat 1922. Sjätte kortet daterat 1919-20. Handskrift "...". Sjunde kortet daterat 1921. Står på kortet "Kyrkoherde i Tyska S:ta Gertruds-Församling". Åttonde kortet daterat 1923. Adress (nedre högraq hörnet) Stockholm. Nionde kortet daterat 1925. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1920 – 1925

1920 - 1925

Tidigare ägare Ohly, Emil Karl Wilhelm
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.652._HWY