Föremål

Christelig lijk-predikan som ... bleff hållen uthi Ridderholms kyrkia i Stockholm, på det åhret Christi 1682 den 16 julij. Tå then högwälborne och nu hoos Gudh sahl. herre Hr. Gustaff von der Linde frijherre til Lindeborg ... bleff begrafwen. Aff Georgio Wallino ... Stockholm, tryckt hoos Niclas Wankijff, kongl. booktr.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av getskinn. Pärmfyllnad: papp.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1682, 1700 (1682; 1700 (bandets tillverkning); 1682 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wallin d.y., Georg (Författare), Wankijf, Nils (Tryckare), Linde, Gustav von der (Medförfattare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 108589_SKOBOK