Föremål

Neues praktisches Taschen-Wörterbuch

Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch. Nach einem neuen System bearbeitet. Die Aussprache phonetisch mittels deutscher Buchstaben genau bezeichnet. Mit reichhaltigen Verzeichnissen von Abkürzungen, Tauf-, Länder- und Völkernamen. (även engelsk titel.) Tiel I, II. Dritte vermehrete und vielfach verbesserte Auflage. Erster teil. Englisch-Deutsch. XII, [4], 387 s. Zweiter Teil. Deutsch-Englisch. XIII, [2], 382 s. Upptill på främre försättsbladet skrivet med blyerts: Uhse. 1 vol. 8:0. Band av brun klot med rundade hörn. Originalpärm

Upphov: Rothwell, J. S. S., Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1893
Tillverkningsplats
Tillverkare
Rothwell, J. S. S. (Författare)
Föremålsnummer
LXIII:I:F.16._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Rothwell, J. S. S.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Neues praktisches Taschen-Wörterbuch. Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch. Nach einem neuen System bearbeitet. Die Aussprache phonetisch mittels deutscher Buchstaben geiiati bezeichnet.' Mit reichhaltigen' Verzeichnissen von Abkürzungen, Tauf-, Länder- und Völkernamen. [Äfven engelsk titel.] Teil I, II. Dritte vermehrte und vielfach verbesserte Auflage. Stuttgart, Verlag von Paul Neff 1893. Erster Teil. Englisch-Deutsch. XII, [4], 387 s. Zweiter Teil. Deutsch-Englisch. XIII, [2], 382 s. Upptill å främre försättsbladet skrifvet med blyerts: Uhse. i vol. 8:0. Band (helt tyg-). Originalpärm. Af brun klot med rundade höm. Dekor i svart tryck. Å frampärmen två linjeramar, den yttre bredast. Upptill och nedtill en tvärs öfver gående rosettbård, delande midtfältet i tre fält. I öfversta fältet en rosett. Ryggen uppdelad i tre fält genom samma bård som å pärmen. Andra fältet titelfält. I de öfriga fälten en rosett. Upptill och nedtill å ryggen två linjer. Kapitälband i svart och hvitt. Snitt marmorerad i blått, s. k. rull-snitt. Försättsblad af ljusgult papper. Rygg-och sidtitel i svart tryck. Ryggtitel: rothwell. TASCHEN-WÖRTERBUCH. Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Sidtitel: j. s. s. ROTHWELL. TASCHEN-WÖRTERBUCH. STUTTGART, VERLAG VON PAUL NEFF.