Föremål

Det dødelige menniskis udødelighed, som døer udi Christo Jesu. Beviist ... udi en christelig ligprædicken, som den erlige oc velbiurdige mand, Manderup Brahe, fordum herre til Torbenfeld oc Sæby-Gaard, hans sørgelige Lijgbegængelse ... den 12 Octobr. anni 1666. bleff holden, forklaret aff Niels Andersøn Vandstad ... Kiøbenhafn, tryckt aff Matthias Jørgensen, aar 1671.

Kalvskinnsband m. guldtr. dekor, rygg och pärmens hörn och mitt. Verktyg: småst. Filet. Pärmfyllnad: trä.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1671, 1600 (1671; 1600 (bandets tillverkning); 1671 (tryckår))
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Brahe, Manderup (Medförfattare), Vandstad, Niels Andersön (Författare), Jörgensen, Matthias (Tryckare)
Föremålsnummer 108661_SKOBOK