Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Elsa Mörner.

Två visitkort från Elsa Mörner. Första kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Grand Hotell, Stockholm, (nedre högra hörnet) Residenset, Malmö. Andra kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Strandvägen 33, (nedre högra hörnet) Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922 – 1925

1922 - 1925

Tidigare ägare Mörner, Elsa
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.626._HWY