Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Originalstämpel

Originalstämpel. Rektangulär, på undersidan utskuret WALTHER VON HALLWYLS namnteckning; snittet på ändträ. Anm. På översidan en del av en gammal stämpel. Kopia: Av grått gummi, med träskaft. Avlång skiva, på vars undersida i relief WALTHER VON HALLWYLS namnteckning (avtryck, se Planschverket). Skivan fäst på en rektangulär träklots med avsneddade ändar. Skaft svarvat, päronformigt, på lång smal hals samt brunbetsat och polerat, nedtill kring halsen en profilering. Tillhört inventarierna på Walther von Hallwyls privata kontor, inrymt i Hamngatan 4, Stockholm, 1909 - 1921.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Namnstämpel jämte kopia
Kategori
  • Stämplar
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
Buxbom
Storlek
  • Bredd 1.5 cm (klots)
  • Höjd 1.7 cm (klots)
  • Längd 4.4 cm (klots)
  • Höjd 7.5 cm
Teknik
  • Skärning
  • Svarvning
  • Polering
Inskription
Signatur/Påskrift: På klotsens ena långsida en plåt, varpå i ljust mot mörk botten (orig. 1/2): Centraltryckeriets Stämpelfabrik STOCKHOLM Guldmedalj Stockholm 1897
Föremålsnummer
II:V:A.g.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
NAMNSTÄMPEL jämte kopia.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1935
Text
Originalstämpel: Af buxbom. Rektangulär, å undersidan utskuret Walther von Hallwyls namnteckning; snittet på ändträ. Höjd: 2.3 cm.; längd: 5.5 cm.; bredd: 1.8 cm. Anm. Å öfversidan en del af en gammal stämpel. Kopia: Af grått gummi, med träskaft. Aflång skifva, å hvars undersida i relief Walther von Hallwyls namnteckning (aftryck, se Planschverket). Skifvan fäst på en rektangulär träklots med afsneddade ändar. Skaft svarfvadt, päronformigt, på lång smal hals samt brunbetsadt och poleradt, nedtill kring halsen en profilering. Å klotsens ena långsida en plåt, hvarå i ljust mot mörk botten (orig. V2): //Cenfraliryckeriete Sfäinpelfabr/k \V (l STOCKHOLM 1) Guldmedaj Stockholm 1897 Höjd: 7.5 cm. Klots, höjd: 1.7 cm.; längd: 4.4 cm.; bredd: 1.5 cm. Tillhört inventarierna å Walther von Hallwyls privata kontor, inrymdt i Hamngatan 4, Stockholm, igog—1921.