Föremål

In Iesu nomine een predikningh, tå vthaff Lars Oluffzson Wallio hållin, när fordom ehrligh, wälbetrodh, förståndigh och achtat, Jacob Erikssons ... salige lijk här i stora kyrkione begroffs, then 16. Martij, åhrs 1620. Stockholm, hoos Chr. Reusner.

Band av pergamentmanuskript.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1620, 1600 (1620; 1600 (bandets tillverkning); 1620 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Reusner, Christopher (Tryckare), Wallius, Laurentius Olai (Författare)
Föremålsnummer 108624_SKOBOK