Föremål

värja - Spanien

Korsformigt fäste av mörkanlöpt snidat stål, av typ utan handbygel. knapp av tryckt päronform. Av parerstängerna, som ursprungligen varit likformiga, fattas den ena (avbruten vid inneränden), den andra mycket kort, längd 28 mm, med kraftigt ansvälld ytterände och avslutad med en mycket liten knapp. Kryss tämligen brett med rak kant upptill och nedtill. Den snidade orneringen bestående av ett yttäck-ande rutmönster av flikiga blad. Kavel av trä, slät (lindning fattas.). Klinga rak, tvåeggad, flackslipad med markerat spetsig udd. Baspartiet med en c.170 mm lång hålkäl, vari punsat (med för Toledomästare typiska bokstäver) på den ena sidan: "MARIA", på den andra: "INRI". Hålkälen åtföljd på båda sidor av en smal punsad kantlist, som efter hålkälen förenas i ett kors, likaledes punsat.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 885 mm (klinga), Bredd 31 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1640 – 1660, 1640-01-01 – 1660-01-01 (1600-talets mitt)
Föremålsnummer 12472_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1938