Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Annie Glaumann, f. Rydbom.

Tretton visitkort från Annie Glaumann, f. Rydbom. Första kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1919. Sjätte kortet daterat 1919. Handskrift (ovanför namnet) "Härmed får jag framföra mitt vördsammaste tack för middagen". Sjunde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1920, handskrift (nedanför namnet) "Med värmaste lyckönskningar.". Tionde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Tre kort är utan nummer, ett av dem daterat 01.10.1914, handskrift "Med vördnadsfulla lyckönskning". Andra daterat 01.10.1919 samt med rosa band, handskrift "Med vördsamma lyckönskningar". Tredje kortet daterat 26.01.1919 samt med rosa band.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921

1914 - 1921

Tidigare ägare Glaumann, f. Rydbom, Annie
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.313._HWY