Föremål

Nödig tractat om bij, deras natur, egenskaper, skiötzel och nytta, utur åtskillige nyares wittra anmärkningar samt egne anstälte rön och försök sammanfattad, jemte beskrifning på en ny inrättning af bij-stockar, hwar medelst man kan hindra och förekomma deras swärmande. Framstäld af Mårten Triewald. ... Stockholm, tryckt af Andr. Biörkman, kongl. acad. boktr. 1728.

Band med pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av sprängd kalv. Röd- och blåstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1728, 1700 (1728; 1700 (bandets tillverkning); 1728 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Triewald, Mårten (Författare), Björkman, Andreas (Tryckare), Peringius, Eric (Gravör)
Föremålsnummer 108281_SKOBOK