Föremål

Hjullåsräffla av Hans Ruhr, 1649.

Åttkantig pipa av stål. Rosenräfflad med 8 runda och 8 spetsiga räfflor - de spetsiga mycket små och grunda. På kammaren inslaget: "HANS RVHR 1649". Framför stämpeln graverat "HR" (Stöckel 953, a 3078). Ståndsikte av stål med klaff, inlaxat från sidan. Litet mässingskorn. Pipan något graverad med akantusblad och blommor: framför svansskruvbladet, framför siktet samt runt kornet. Hjullås. Låsbleck av stål, tysk typ, bakåt avsmalnande genom två fall. Plan, genombruten och graverad hjulkapsel. Bakåtböjd krutskärm. Tryckknapp med graverad blomma. Hanfjäderns studel bygelformad. Hanen med akantusdekor, överkäken lös, fingergreppet svagt uppsvängt och avslutat i knopp. På låsblecket bakom hjulet graverad blomranka. Låsets insida har blånerad stång, samt fängpannelockarm med driv- och stoppfjädrar. Hel stock av mörkbrunt päronträ. Tysk kolvtyp. Kolvens sänkning 40 mm. Stocken inlagd med trådar, punkter, och figurer av stål i arabeskartat mönster. Kolvlådans lock något skulpterat - två voluter - samt med kartusch i stål. På kolvryggens fördjupning - tumgrepp. Anslaget med änglaliknande groteskfigur. Två låsskruvar med stålbrickor i form av blommor. Framstocken med sex kartuscher av ståltrådar och punkter. Pipan fäst i rännan med tre pipstift, varav två av stål. Näsband och rörka av stål. Varbygel med 3 fingerlägen, framtill vidgad och genombruten. Avtryckare med snälltryck, ställskruv bakom avtryckaren. Tillbehör: Laddstock av päronträ, doppsko och baktill gängat rör av stål. I kolvlådan krats och två blykulor med kalibern: 12 mm. Mellan hanens käkar svavelkis i blymantel. Märkt: 208, ovanför låsblecket, stanstyp nr 5376. 14 på stockens undersida, stanstyp nr 5373. 40 ristat, två gånger på anslaget.

Storlek
  • 112
  • 12.5
  • 1255
  • 955
Antal 1
Datering 1649
Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 5434_SKO