Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Armborstpil

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Föremålsnummer 35493_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 06:4365:1