Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Elisif Hök, f. Lindequist.

Fem visitkort från Elisif Hök, f. Lindequist. Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1916. Tredje kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1923, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1924 samt sorgkant, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1924

1916 - 1924

Tidigare ägare Hök, f. Lindequist, Elisif
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.435._HWY