Föremål

Visitkort från Elsa Ribbing.

Två visitkort från Elsa Ribbing. Första kortet daterat 1914, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i vänstra sidan.

Datering 1914 – 1916

1914 - 1916

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.709._HWY