Föremål

Visitkort från Professor och Fru Jungstedt.

Ett visitkort från Professor Axel Adolf Harald Jungstedt och Fru Sigrid Jungstedt, f. Nilson-Dag , daterat 1923 samt sorgkant. Handskrift "Med vördsammaste tack för den synnerligen intressanta och angenäma aftonen".

Datering 1923
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.448._HWY