Foto: SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bordsur av polerat , etsat och förgyllt stål.

Runt foder mellan två runda pelare , krönta av blåanlöpta klot och stående på högt , rektangulärt postament. Sockel av svärtat lövträ på fyra benkulor. Urfodret kröns av klot med kors. Romerska timsiffror och arabiska datumsiffror. Polerade ornament mot förgylld botten samt bilder av kungl.slott , på urtavlan Gripsholm , på fodrets baksida Rosendal , på postamentets framsida Stockholms slott från Gustav Adolfstorg på baksidan Rosersberg. I draglåda i sockeln ej tillhörande nyckel. Tillhörande lapp: Ett mästerstycke tillvärkat i Eskilstuna, af En och samma person, så stål Arbetet som Uhrvärket med tillhörande Mekanik och spel. Denna lilla pendel skänktes den 24 December 1843 af Konung Carl XIV Johan till Hans Excellence Riksmarskalken m.m. Högvälborne Herr Grefve Magnus Brahe, och bestämde Hans Maj:t sjelf att den skulle uptällas på Sko Kloster bland der befintliga konststycken. Den omtalande smeden är troligen Lilljedahl eller Stoltz.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Ur
Kategori Bordsur
Material Stål, Trä, Ben
Storlek Bredd 135 mm, Höjd 245 mm
Teknik Etsat
Antal 1
Datering 1825 – 1840 (1825-1840)
Tillverkare Liljedahl, Carl Gustaf (Tillverkare), Stoltz (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Karl XIV Johan av Sverige-Norge
Föremålsnummer 3288_SKO