Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från P. E. Jullander.

Nio visitkort från Per Elof Jullander, Prokurist. Första, andra, tredje, fjärde och femte korten är utan datum. Sjätte kortet daterat 1916. Sjunde kortet daterat 1916. Åttonde kortet daterat 1918. Nionde kortet daterat 1918.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1918

1916 - 1918

Tidigare ägare Jullander, P. E.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.447._HWY