Föremål

Ordensspänne

Rektangulärt spänne av vitmetall (silver?), därpå trätt ordensband. b: 13 och 17 mm, över vilka går två skenor på vilka ordensminiatyrerna är fästade, från v Serafimerordens kraschan, S:t Olafs ordens storkorskraschan, Elefantordens elefant och Nordstjärneordens storkorskraschan. På baksidan säkerhetsnål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning miniatyrordensspänne
Kategori Ordenstecken
Material Silver, Siden
Storlek Längd 65 mm, Bredd 15 mm, Vikt 15 g
Antal 1
Datering 1840 – 1860 (1800-talets mitt)
Tillverkningsplats Sverige, Norge, Danmark
Tidigare ägare Ägare: Karl XV av Sverige-Norge, Ägare: Nordiska museet
Föremålsnummer 2313_LRK