Föremål

Brev inkommande

1890:2 B - Brev inkommande: B-F Berner & Nielsen. Paris. Järn Berner & Nielsen. Paris. Trä Brädgårdskontoret

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1890
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.150._HWY