Föremål

Kopior, Order, Fakturor, Försäkringsbrev

1889:7 C-R - Kopior av: Valsningsorder Lastningsorder Träfakturor Pappfakturor - Försäkringsbrev: Ljusne Jernverk (inklusive utförliga listor över byggnaderna vid Ljusne Jernverk)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1889
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.146._HWY