Föremål

Hushållsbok och Toilettebok.

Ekonomi. Hushålls- coh Toilettebok. 4 vol. 8:0. 1907-1909. 206 s. (88-206 blanka).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Hushållsböcker
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1907 – 1909 (1907 - 1909)
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.a.04._HWY