Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ivar Engellau, Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Sex visitkort från Ivar Engellau, Ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Första kortet daterat 1915, adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 1915. Tredje kortet daterat 1917 samt sorgkant. Fjärde kortet är utan datum samt sorgkant. Femte kortet daterat 1918. Sjätte kortet daterat 1918.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1918

1915 - 1918

Tidigare ägare Engellau, Ivar
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.262._HWY