Föremål

Wörterbuch der deutschen und französischen Sprache

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Wörterbuch der deutschen und französischen Sprache
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1842
Föremålsnummer LXIII:II:F.11._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Schuster, C. G. T.
Text
Wörterbuch der deutschen und französischen Sprache, mit Rücksicht auf Begriffsbestimmung, Ursprung, Verwandtschaft, Umendung und Umwandlung der Wörter und mit besonderer Bezugnahme auf die in der Arzneikunde, den Naturwissenschaften, dem Handel u. s. w. üblichen Kunst- und Fach-Ausdrücke. Durchgesehen für das Französische von A. Régnier. Deutsch-Französisch. [Äfven titelblad med fransk text Erste Auflage.] Leipzig, Verlag der J. J. We-ber’schen Buchhandlung. 1842. Druck von B. G. Teubner. [4], VIII, 1014 sid. Dritte Auflage. Leipzig, Verlag der J. J. Weber-schen Buchhandlung. 1842, 1851. Druck von B. G. Teubner. [4], VIII, 1014 sid. 2 vol. 8:0. 1842. Band (halft skinn-). Pärm af papp, öfverklädd med brunsvart sidenpressadt pap-permed växtslingor. Fast rygg af brun chagrin. Dekor i guld och blindtryck. Öfver och under ryggtiteln kraftiga rokokoomament i guld. Upptill å ryggen en guldlinje, nedtill två guldlinjer och två linjer i blindtryck. Snitt marmorerad i grönt och svart. Pärmfoder af ljusgredelin »olifant». Ryggtitel i guldtryck: Schuster u. Regnier(I). Dictionnaire Allemand-Français (Î). 1851. Band (halft skinn-). Pärm af papp, öfverklädd med mörkbrunt chagrinpressadt papper. Fast rygg af brun chagrin. Dekor i guld och blindtryck. Ryggen uppdelad i fem fält genom tvärränder i blindtryck. Andra och fjärde fältet titelfält, med en dubbellinje i guld upptill och nedtill. De öfriga fälten med linjeram i guld. Upptill och nedtill å ryggen våglinjer i guld. Grönt och hvitt snitt. Pärmfoder af hvitt papper. Ryggtitel i guldtryck: schuster. Wörterbuch der Deutschen und Französischen spräche. Anm. Å båda volymerna ny rygg och nya hörn af »oasis morocco». Den gamla ryggen fast-klistrad på den nya. I vol. 1842 är bladet VII, VIII insatt framför sid. III. I vol. 1851 är bladet V, VI insatt framför sid. III.