Föremål

Leogus et Haraia, insulae ex Aebudarum numero, quae, quamquam isthmo cohaereant, pro diversis habentur. Lewis and Harray of the numbre of the Westerne Yles, which two although they ioyne be a... [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 6. Amsterdam, 1662]

Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1654, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 411.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110674_SKOBOK