Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från hovjägmästare Ankarcrona.

Tre visitkort från major hovjägmästare Carl Gustaf Oscar Ankarcrona. Första kortet daterat 1914, vikt i högre sidan. Andra kortet daterat 26.01.1914, adress (nedre högra hörnet) Torstensonsgatan 12, vikt i högre sidan. Överlämnat i samband med W. v. H. 75-årsdag 26 januari 1914. Tredje kortet överlämnat också i samband med W. v. H. 75-årsdag 26 januari 1914 med vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914
Tidigare ägare Ankarcrona, Oscar Carl Gustaf
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.29._HWY