Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Professor Johnny Roosval och Fru Ellen Roosval, f. v. Hallwyl.

Fem visitkort från Professor Johnny Roosval och Fru Ellen Roosval, f. v. Hallwyl. Första kortet daterat 01.10.1919. Handskrift "Med varma lyckönskningar". Andra kortet daterat 26.01.1919. Tredje kortet daterat 1924. Handskrift "...". Fjärde kortet daterat 1925. Handskrift "....". Femte kortet daterat 1929.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1929

1919 - 1929

Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.717._HWY