Föremål

Meny från Hasselbacken, 13 juni 1894.

Biografi. Matsedlar m.m. 1894. 13 Juin. MEnu. Hasselbacken. Tr.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Meny
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1894
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.c.02._HWY