Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis.Hyresvärd: N. NIlsson. Nr 2 Hamngatan. 11 rum m.m Stockholm 28 April 1893. 1.10 1893-1.10.1895. (1.10.1900). Bilagor: Förbindelse från N. Nilsson 28 April 1893 rörande reparationer. Utdrag av Inteckningsprotokollet hållet hos Stockholms Rådstufvurätt den 5 Mars 1894:§ 68 rörande kontraktet 28 April 1893.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.02._HWY