Upphov: Bergensten, Jenny, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel, schaschka, Cirkassien 1829

Enkelt fäste utan handskydd, klätt med pressad silverplåt, förgyllt och inlaggt med niello, s.k. tula-arbete. Geometriskt mönster med stiliserade blommor och blad. Fästets överdel böjd som en fågelnäbb och kluven, kantad med silverfiligranbård. Kaveln har ovalt tvärsnitt och avgränsas av filigranbård av silver. Klinga, svagt böjd, eneggad till det tvåeggade spetspartiet. Tre smala hålkälar längs ryggen som är plan. På klingans ena sida nära fästet finns en stor stämpel, bestående av två motställda, tandade bågar och över och under dem tre prickar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material
 • Stål
 • Silver
Storlek
 • Längd 926 mm
 • Vikt 670 g
 • pilhöjd 21 mm
 • Längd 792 mm (klinga)
 • Bredd 48 mm
Teknik
 • Förgyllning
 • gravering
 • Nielloring
 • Filigran
Antal 1
Datering 1829
Tillverkningsplats Tjerkessien
Tillverkare Agah (Tillverkare)
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Signatur/Påskrift: amela Agah
Föremålsnummer 7125_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4428:m
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 148
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 148
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 148
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 148
Relaterat föremål