Föremål

Fotangel

Fotangel av stål sammansatt av två utåt avsmalnande bågar med rektangulärt tvärsnitt, avslutade med triangulära spetsar med fasade kanter.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Fotangel
Kategori Vapen
Material Stål
Storlek
  • Höjd 60 mm
  • Vikt 17 g
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6624_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5146
Litteratur Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
Relaterat föremål Samhör med: 29585_LRK