Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Buteljfack

BUTELJFACK Av ek, bonade. Rektangulära, det ena mindre och indelat i tolv kvadratiska fack, det större i sexton dylika. Vardera stommen hopsinkad i hörnen; båda saknar bakrygg. Det mindre, höjd: 37,3 cm.; bredd: 28,2 cm.; djup: 19 cm. Det större, höjd: 38,5 cm.; bredd: 37 cm.; djup: 19 cm. Förfärdigat efter beställning av Walther von Hallwyl genom Hallwylska husets byggmästare, Olof Mattsson omkring år 1900.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Buteljfack
Kategori
  • Hushåll
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Ek
Storlek
  • Djup 19 cm (det mindre)
  • Djup 19 cm (det större)
  • Bredd 28.2 cm (det mindre)
  • Bredd 37 cm (det större)
  • Höjd 37.3 cm (det mindre)
Teknik bonat
Datering 1900
Föremålsnummer III:VII:A.b.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1938
Titel
BUTELJFACK, tvåstycken.
Text
Af ek, bonade. Rektangulära, det ena mindre och indeladt i tolf kvadratiska fack, det större i sexton dylika. Hvardera stommen hopsinkad i hörnen; båda sakna bakrygg. Det mindre, höjd: 37.3 cm.; bredd: 28.2 cm.; djup: 19 cm. Det större, höjd: 38.5 cm.; bredd: 37 cm,; djup: 19 cm. Förfärdigade efter beställning af Walther von Hallwyl genom Hallwylska husets byggmästare Olof Mattsson omkring år 1900.