Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fil. Dr. Sune Ambrosiani.

Fjorton visitkort från Fil. Dr. Sune Ambrosiani, första kortet daterat 1915, adress (nedre högra hörnet) Nordiska Museet Stockholm Schweden. Andra kortet daterat 1915. Tredje kortet daterat 1916. Fjärde kortet daterat 1916. Femte kortet daterat 1918. Sjätte kortet daterat 1918. Sjunde kortet är utan datum, adress (nedre högra hörnet) Engelbrektsg. 41 Stockholm. Åttonde kortet är utan datum. Nionde kortet daterat 1922. Tionde kortet daterat 1922. Elfte kortet daterat 1923. Tolfte kortet daterat 1925. Trettonde kortet daterat 1926. Fjortonde kortet daterat 1928.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1928

1915 - 1928

Tidigare ägare Ambrosiani, Sune
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.18._HWY