Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Anna Fickweiler.

Tio visitkort från målarinna Anna Fickweiler. Första kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan. Handskrift "....". Tredje kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1926, vikt i högra sidan. Handskrift ".....". Femte kortet daterat 1927, vikt i högra sidan. Sjätte kortet daterat 1927. Sjunde kortet daterat 1927, vikt i högra sidan. Åttonde kortet daterat 1928, vikt i högra sidan. Handskrift "......". Nionde kortet daterat 1930. Handskrift "......". Tionde kortet daterat 1930, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1925 – 1930

1925 - 1930

Tidigare ägare Fickweiler, Anna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.276._HWY