Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Antonie Rettig, f. von Eckermann.

Tjugosju visitkort från Fru Antonie Rettig, f. von Eckermann. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "a. t. a.". Andra kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1911, vikt i vänstra sidan. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911. Sjunde kortet daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Åttonde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Tionde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "a. t. a.". Elfte kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "a. t. a.". Tolfte kortet daterat 1918, vikt i övre vänstra hörnet. Trettonde kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "a. t. a.". Femtonde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Sextonde kortet daterat 1922 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "a. t. a.". Sjuttonde kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Artonde kortet daterat 1922 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Nittonde kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet. Tjugonde kortet daterat 1924, vikt i övre vänstra hörnet. Tjugoförsta kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet. Tjugoandra kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet. Tjugotredje kortet daterat 1925. Handskrift "a. t. a.". Tjugofjärde kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet. Handskrift "a. t. a.". Tjugofemte kortet daterat 1927. Handskrift "Önskar Mina god påsk". Tjugosjätte kortet daterat 1930. Handskrift "p. p. c.". Tjugosjunde kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911 – 1930

1911 - 1930

Tidigare ägare Rettig, f. von Eckermann, Antonie Wilhelmina Augusta
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.699._HWY