Upphov: Mohr, Jens, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Möbeluppsats, 13 delar. Senempire

MÖBELUPPSATS. Bestående av en soffa och tolv länstolar av delvis fanerad och delvis massiv polerad mahogny. Soffa: Avlång med lösa gavlar och sidostycken, lös dyna och sex lösa kuddar. Stolar: Fyrsidiga, armlän och bakstycke i sammanlöpande halvcirkelformig båge. Emottagen av Johanna Kempe som arv efter hennes mor, Johanna Friederika Wallis, f. Wallis. Enligt uppgift inköpt av Albrecht och Friederika Wallis, efter en diplomat i Stockholm, på1820-30-talet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Möbeluppsats
Kategori
  • Möbler
  • 06. VI Möbler, ur m. m.
Material Mahogny
Teknik
  • Fanerat
  • Polering
Antal 13
Datering 1820 – 1829

1820-30 tal

Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer VI:K.II:A.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1932
Titel
MÖBELUPPSATS. senempire (s. k. biedermeier).
Text
(Kammarjungfruns rum och Källaren under Stallet.) Bestående af soffa och tolf länstolar. Af mahogny. Dels massiv, dels fanerad på blindträ af furu samt polerad. Stoppad med tagel och klädd, soffan med bomullskretonn, stolarna med rödt ylle ripstyg. Soffa: Aflång, med lösa gaflar och sidostycken, fyra låga ben, lös sits samt lös dyna och sex lösa kuddar. Gaflar starkt utsvängda, utsidan med liggande faner, ändarna med stående; insidan stoppad och klädd. Sidostycken raka, med raka kanter, främre sidostycket med liggande faner, det bakre ofaneradt, längs öfre och nedre kanten å det förstnämnda en pålagd profilerad list, fortsättande på gaflarna. Ben snidade, i form af lejontassar, vända utåt gaflarna, öfre delen bladornerad. Gaflar och sidostycken sammanhållna af från de senare utgående tappar, fasthållna i gaflarna medels skrufvar. Sitsen bestående af en på bredsidan liggande ram, i denna en gles flätning af breda sadelgjordar. Dynan afpassad efter bottnen, kuddarna rektangulära. Tyget (kretonnen) med ett mönster i blekt ljusrödt mot röd botten och bestående af tvärgående stora bladrankor med stora blommor. Kring kanterna å kuddarna en kordong i tygets färger. Höjd: 0.85 m.; längd: 2.67 m.; bredd: 0.69 m. Sits, höjd: 0.385 m.; längd: 2.045 m.; bredd: 0.69 m. Kuddar, längd: omkring: 0.57 m.; bredd: 0.4 m. Länstolar: Med fyra ben, sarg, sits, armstöd och rygg. Ben fyrsidiga, afsmalnande nedåt, de främre raka, de bakre utsvängda bakåt. Sarg med raka kanter och rak framsida, sidosidorna och baksidan sammanlöpande i en halfcirkelformig båge; ofvanpå sargen framtill å hvardera sidosidan en liggande rektangulär, fyllningliknande skifva i smal ram.. Sits med stoppningen liggande på en tät flätning af breda sadelgjordar. Armstöd rätvinkliga. Den stående delen fyrsidig, rakt uppstående. Den liggande , delen likaledes fyrsidig, främre ändan något framskjutande öfver den stående samt profilerad, bakre ändan sammanlöpande med ryggens bakstycke. Rygg med två stolpar i samma stycke som bakre benen samt fyrsidiga, svagt utsvängda bakåt och något afsmalnande uppåt, ofvanpå dessa ett bredt ryggstycke, som tillsammans med armstödens liggande delar bildar en båge som sargen; ryggstödet med ändarna insvängda samt sammanlöpande med armstödens öfversida, öfre kanten stafformigt utsvängd bakåt. Höjd: 0.795 m. Sits, höjd: 0.45 m.; bredd: 0.545 m.; djup: 0.443 m. Emottagen af Johanna Kempe, f. Wallis, som arf efter hennes mor, Johanna Friederika Catharina Wallis, f. Wallis 6 Januari 1794 i Stralsund, d. 5 Januari 1862 i Stockholm, gift 9 Juni 1813 i Stralsund med grosshandlaren Albrecht Baltzer Wallis, f. 7 Mars 1788 i Stralsund, d. 11 April 1836 i Stockholm. Enligt uppgift af Johanna Kempe, f. Wallis, inköpt af Albrecht och Friederika Wallis, f. Wallis, efter en diplomat i Stockholm på 1820—1830-talet. Ursprungligen klädd med sidentyg, som 1865 skänktes till Wilhelmina von Hall-wyl, f. Kempe. ( Soffan reparerad hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 1895—i899> utställd på Wilhelmina von Hallwyl. Betaldt 7 November 1900, se Rescontra (Walther von Hallwyl och Johanna Kempe). Pris: Kr. 23, se räkning. Länstolarna reparerade hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 1895—1899» utställd på Wilhelmina von Hallwyl. Betaldt 7 November 1900, se Rescontra (Walther von Hallwyl och Johanna Kempe). Pris: Kr. 55, se räkning.