Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborstpilskaft, enligt huvudliggaren samhörande med armborst nr 20516

Spets saknas. Skaft av trä, runt tvärsnitt, pilstjärten platt och något vidgad, framtill spetsat.Två snett ställda skåror med fragment av styrfjädrar av trä.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material Trä
Storlek
  • Längd 319 mm
  • Bredd 16 mm
  • Vikt 20 g
Antal 1
Tidigare ägare
Föremålsnummer 6902_LRK
Andra nummer Nr 1867: 35:25:4
Relaterat föremål 20516_LRK