Foto: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Stora villan i Ljusne, Söderala socken, Hälsingland

BYGGNADSRITNING Stora villan i Ljusne, Söderala socken, Hälsingland. Byggnaden av trä, med mittparti och flyglar, allt under skiffertäckta sadeltak. Mittpartiet med vindskupa och två konturerade fyrsidiga skorstenar samt barriärliknande nockkrön. Mellan flyglarna två över varandra liggande verandor, den nedre, utgörande ingång, med låg trappa och ett par dörrar samt på ömse sidor ett tredelat fönster. Vid vänstra änden en till synes åttasidig, tornliknande utbyggnad i tre våningar. Vid högra änden en liknande utbyggnad i en våning, ovanpå denna en altan med barriär. Ej signerad. På papper, klistrat på gråvit kartong. Ram (ny): I maghogny, tvärfanerad, med svarta kantränder samt polerad. Glas. Rygg av vit papp, fäst vid ramen med vita pappersremsor. Villan byggdes 1891-1893 efter ritning av arkitekten Hjalmar Kumlien till bostad åt Walther och Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, vid deras uppehåll i Ljusne samt revs 1918, då en ny byggdes på samma plats. Överlämnad till Walther von Hallwyl, oktober 1891, från arkitekten Knut Hjalmar Kumlien.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Byggnadsritning
Kategori Övrigt måleri, 32. XXXII Tavlor
Material Papper, Kartong
Storlek Höjd 17.3 cm, Bredd 26.2 cm
Teknik Tusch
Datering 1890 – 1899 (1890-tal)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Kumlien, Hjalmar (Konstnär)
Föremålsnummer XXXII:C.f.01._HWY