Föremål

(Titelblad saknas. Incipit a1:) Dictionnaire francois-italien... (Nytt titlelblad:) Dittionario, italiano e francese... Corretto... di nuouo... In Geneva, appresso Iacopo Stoer. MDCXXXVIII.

Pärmar saknas.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1638, 1600 (1638; 1600 (bandets tillverkning); 1638 (tryckår))
Tillverkningsplats Genève
Tillverkare Stoer, Jacob (Tryckare), Venuti, Filippo (Författare)
Föremålsnummer 108829_SKOBOK