Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspoffert Tyskland

Rund, på kammaren åttsidig pipa med trumf, vid övergången på ovansidan en profilerad ring. Rektangulärt, mjukt böjt svansskruvblad. Pipans och svansskruvbladets ovansida täckt av påslaget silverbleck med utsparad rankdekor. På kammarens ovansida vid pipbasen en otydlig stämpel, på kammarens undersida en Z-liknande stämpel (ankarslut?). Fästning: Två häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån (varbygelns skruv) samt urspr. två pipstift. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck, dekor som på pipan. Hjul täckt av plan hjulkapsel med dekor som på pipan. Rektangulär fängpanna med streckdekor på gaveln. Fängpannelock med rörlig arm, ollonliknande grepp med djupt inskuren hals, rundad främre arm med dekor av två streck. Svarvad tryckknapp med kulformigt huvud av skaftets diameter. Hane med rester av förgyllning, fyrsidig kropp med framtill fasade ytterkanter, hals med ås och streckdekor. Rombiska, framtill tvärt avskurna käkar, underkäken lös, käkskruv med fyrsidigt huvud. Nedtill på hanen en rund skiva trädd på hanaxlen, på axeln korsformig dekor. På låsbleckets insida kommaformig nöt och hanfjäder. Säkring: Virvelsäkring med spår av förgyllning, ollonliknande grepp, rak fjäder till hjulhuset. Fästning: En, urspr. två låsskruvar från h. sida, den främre saknas. Avtryckare: Rak, svarvad avtryckare. Helstock av trä med något böjd, bakåt avsmalnande kolv med stor, rund kolvkula, d: ca 83 mm, h: ca 73 mm. Helt sluten laddstocksränna. Yttäckande inläggningar av ben i form av lister, koncentriska cirklar och små punkter. Längs kanterna bredare lister med repstavsdekor, vid kolvkulan ring med beslagsornamentik. På kolvkulans ände en rund platta med ett graverat manshuvud med mustasch och morionliknande hjälm. Bakom sidblecket en rund platta med en maskaron. Fyra blomformiga pipstiftbrickor samt krysskruvsbricka. Näsband av ben, en (urspr. två) rörkor av av ben, den främre saknas, dekor i form av en maskaron. På båda sidor om svansskruvbladet benplattor, bakom bladet liksom som avtryckarbleck triangulära benplattor, på plattan på kolvryggen en maskaron. Rektangulärt sidbleck av stål med bältehake, l: 117 mm, balusterdekor samt ändknopp, rester av förgyllning på balustern. Smal varbygel med dekor av tvärgående, dubbla streck, bakre stolpen inskruvad i stocken, framstolpen fäst med krysskruven. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 324 mm, framtill ett invändigt gängat, blånerat stålrör med rester av förgyllning, l: 43 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material Trä, Stål, Silver, Ben
Storlek Längd 335 mm (pipa)
Teknik Förgyllning, Påslagning, Inläggning, gravering
Antal 1
Datering 1560 (1560 cirka)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: manshuvud mustasch morion, Signatur/Påskrift: Z (ankarslut?), Signatur/Påskrift: Z (ankarslut?)
Föremålsnummer 12720_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1569