Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement

1885:5 C - Certepartier: "Adam" Diverse Fullgjorda trävaru Järn Malm och kalksten - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm, kalksten och kvarts

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1885
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.106._HWY