Föremål

Memoria Homagii..principi Carolo Svecorum...Regi...Dn Carolo Gustavo Wrangel...Comiti in Salmis...consecrata à Johanne-Gerlacho Wilhelmi...Anno LVCIDIssIMVs. Gryphiswaldiae, typis Matthaei Doischeri...

obunden

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Wilhelm, Johann-Gerlach (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 110311_SKOBOK