Föremål

Flaska med portvin, 3 st. (Old red portwine)

OLD RED PORTWINE ( Dark colour), Spratley & Co., Ltd., Lisboa, tre helbuteljer Buteljer av grönt glas. Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring vars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen konisk. Etikett stående rektangulär, ljusröd, på denna text jämte importfirmans namn (Herman Tydéns Efterträdare, Stockholm) i svart. Kapsyl av förtent bly, ofärgad, ovanpå en druvklase i relief. Höjd: 29,5 cm.; diameter: 7,8 cm. Inköpt av Walther von Hallwyl något av åren 1865- 1917.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 7.8
  • 29.5
Föremålsnummer III:III:G.a.01._HWY