Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Taffelvåg

Stativ avlångt, vardera sidostycket av fyra bladornerade bågar, de två mellersta med hjässan nedåt, de två yttre med densamma uppåt; mellan de båda förstnämnda bågarnas inre ändar en lagerkrans, nedtill i denna: I kg, utanför vardera av de sistnämnda bågarnas yttre ändar en sfinx med vingarna vilande på bågens hjässa, nedre delen avslutad i en tass; orneringen endast på utsidan och bronserad dels i koppar, dels i mässing. Mellan sidostyckena upptill i mitten en axel, på vilken vågbalansen (vågbalken) hänger, på vardera ändan av denna en s. k. vågskål, uppburen av en ståndare, som står lodrätt mot balansen. Ståndarens nedre ända kopplad vid inre ändan av en under balansen i dess längdriktning liggande arm med i båge uppsvängd mitt; armens yttre ända kopplad vid en i tvärslån sittande krok, den uppböjda mitten kopplad vid vågbalansen. Varje koppling utgörs av en rektangulär ram, försedd med s. k. knivlager, på vilka lager det hela rörs. Vågskålar: den ena (för vikterna) av järn, rektangulär, tunn, plan, med fasade hörn, ovanpå kring kanterna en uppstående låg kant; andra skålen (för varor) av mässing, lös, kvadratisk, med in- och ytterkanter uppböjda i rät vinkel, kring alla kanter en utböjd stav samt vid inre kanten en rakt uppstående rundstavig ställning med rätvinkliga överhörn samt med ändarna fästa i två på den uppvikna kanten pålödda hylsor. Vid vardera skålens inkant en rakt utstående visarnabb, uppburen av två på varandra ställda motvända C-bågar och en rundstavig stolpe, övre bågen mindre, med hjässan stödd mot stolpen, den nedre med stolpen gående genom bågens ändar, allt bronserat i mässing. Viktsats av tio vikter: Två av järn, åtta av mässing (av dessa saknas de två minsta). De två förstnämnda svagt koniska, med tryckt knoppformigt handtag på insvängd hals. På vardera i högrelief, på den ena; 1 kg,. på den andra; 5 hg., däröver i runt insänkt fält stämplingsmärke och årtal i bly. De åtta senare vikterna cylindriska, med tryckt knoppformigt handtag. På varje vikts övre ända inslaget vid ena kanten dess vikt; 2 hg, 1 hg, 50 gr, 20 gr, 10 gr samt 5 gr; vid motsatta kanten en kunglig krona (justeringsmärke), däremellan vid vänstra kanten siffran 9 (justeringdistriktets nummer), vid den högra 88 (stämplingsåret 1888); på nedre ändan inslaget på den största vikten tre kungliga kronor, på de tre närmast följande två samt på de återstående en. Ställ: Av bokträ, fernissat. Kilformigt med fyrsidigt tvärsnitt. Mått: Stativ H 10 L 27 B 9 Viktskål L 11,3 B 10,5 Varuskål sidlängd 11 Viktsats H 7,8 - 1,3 D 6,4 - 0,9 Ställ H 3,2 L 18,9 B 1,6 - 4,7 Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Våg med viktsats i ställ
Kategori
  • Metall
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Järn
  • Mässing
Teknik
  • Gjutet
  • bronserat
  • ornerat
Datering 1888
Tillverkningsplats Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: På den fasta vågskålens översida inslaget: TT 1K
Föremålsnummer II:IV:B.å.01._HWY