Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

begravningsbanér Tavastland

Broderier av Ulrich eller Beranger. Duk: mycket fragmentarisk svart sidendamastduk - resterna nedsydda på ny svart sidendamast med den ursprungliga fanans form, tvåtungad, kantad med svart silkesfrans med guldinslag, bredd: 30 mm. Vapensköld: Tavastlands vapen, ett gående lodjur i reliefbroderi, tre stjärnor över och tre rosor under broderade i guld och silver på röd sidenatlasbotten. Skölden krönt av en friherrekrona broderad i guld och silver samt stenar i blått och rött. Under vapnet språkband av vit sidenatlas med text broderad i svart silke med guldinslag. Stång av svartmålad furu, kannelerad med spår av förgyllning påribborna. Slätt handgrepp: Holk och spets av förgylld mässing. Genombruten spets: CGRS

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Banér
Kategori
Begravningsfanor
Material
 • Sidendamast
 • Silke
 • Sidenatlas
 • Furu
 • Mässing
Storlek
 • Höjd 770 mm
 • Bredd 130 mm
 • Längd 225 mm (handgrepp)
 • Längd 125 mm (spets)
 • Längd 95 mm (holk)
Teknik
 • Kannelering
 • Förgyllning
Antal
1
Datering
1660
Tillverkare
Inskription
 • Dekor: Tavastlands vapen, i rött fält ett lodjur, åtföljt ovan av tre stjärnor och nedan av tre rosor
 • Signatur/Påskrift: G. TAWASTLAND
 • Signatur/Påskrift: G. TAWASTLAND
Fysiska egenskaper
 • Färg: Svart
 • Färg: Röd
 • Färg: Vit
Föremålsnummer
17407_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 43
Litteratur
De hädangångnas heraldik. En studie av broderade begravningsfanor ca 1670-1720. Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i textilvetenskap vid Uppsala universitet 2008-05-08, Candreus
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Liten svart fana, med Tavastlands; med holk och spets. Tid. inv. nr.: 43 Nr. i föreg. inv.: 53
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
51 st små Fanor af svart damast, med broderade provins-vapen, kronor och namn, af silfver, guld och perlstickare arbete ... Rubrik: Baner, Fanor och Standarer Tid. inv. nr.: 53 Sida: 1 Nr. i föreg. inv.: 53
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
51 st små Fanor af svart damast, med broderade provins-vapen, kronor och namn, af silfver, guld och perlstickare arbete ... Tid. inv. nr.: 53 Sida: 1 Nr. i föreg. inv.: 53 Anmärkning: Ulriksdal
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
47 st Små Fanor af Swart Damast med Prowincie wapen (utaf dessa 47 st finnes en uti Kongl. Husgeråds kammarn som bör hämtas derifrån. Resten af de uti Inwent. upptagne lärer finns i Rummen No 1 & 2. Tid. inv. nr.: 53 Sida: 7 Nr. i föreg. inv.: 10 Sida i föreg.inv.: 38
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
51 st små Fahnor af svart Damast, på båda sidor af hvarje fahna är broderadt provincievapen med kronor, samt namn öfver i silfver och guld, perlstickarearbete och silfver i guld svarta silkesfransar; till hvarje fahna är en svart stång med förgylde ränder, samt spetsar och toffsar till en del, på en af dessa är fahnduken nedfallen. 6 st små Fahnor utan stänger. Endast fragmenter. Rubrik: Baner, Fahnor och Standarer Tid. inv. nr.: 53 Sida: 2 Nr. i föreg. inv.: 53
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Femtio Sju st Små Fanor af svart Damast, på båda sidor om hvar fana är ett broderadt Provnice Wapen med Krona, samt Namn öfver af Silfver och Guld, Perlstickare Arbete och jemwäl med Silfver i Guld svarta silkesfrantsar omkring, dessutomtillhvar Fana en svart stång med förgyldte ränder, däraf någre finnas lösa samt en Spets af Mässing Förgyld med Namn uti; hvaraf 3ne äro afbrutne och lösa, därvid fastslagne, dock en däraf förkommen, som förra Inventarium utvisar, men Styften tillstädes. - Till föregående Fanor befanns 219 st Qvastar af Guld i Silfver och svart Silke år 1748. Tillskrivet på h sida - 51 st med stänger, 6 st utan = 57 st. Rubrik: Till Hans Kongl. Majsts Högst Salig Konung Carl Gustafs Glorvördigst i åminnelse Begrafnings Process Anno 1660, äro efterskrifne tillbehör förfärdigade och brukade, Nembl. Tid. inv. nr.: 53 Sida: 21 Nr. i föreg. inv.: 53