Föremål

Föredrag hållet vid Fredika-Bremer Förbundets årsmöte 1890.

"Föredrag hållet vid Fredrika-Bremer- Förbundets årsmöte 1890 af en förbundsmedlem." UNderskrift X.Y.Z [Fru Ellen Anckarsvärd.] 50 sid. Skrivpapper, hophäftade med gul silkessnodd.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Föredrag
Kategori Övriga trycksaker, 64. LXIV Arkiv
Material Papper, övrigt, Kartong
Datering 1890
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Inskription Signatur/Påskrift: X.Y.Z. [Fru Ellen Anckarsvärd].
Föremålsnummer LXIV:K.B.02._HWY